טוען אירועים

ערב לקראת יום הזיכרון
אל"מ (מיל') יעקב סלע ואל"מ (במיל) אפרים לאור

פרטים בקרוב