מערכת החינוך

במרכז חדרים מגוון פעילויות להורים וילדים, השתלמויות מורים ועוד