מערכת החינוך

במרכז חדרים מגוון פעילויות לתלמידים, מורים והורים במערכת החינוך

הכשרת תלמידים

הכשרת תלמידים בתחומי תוכן מגוונים במרכז חדרים מתקיימות הכשרות לתלמידים שנבחרו לתוכנית, בתחומים שונים הקשורים לחברה הישראלית. בסמינרים התלמידים עוסקים בתכנים כגון זהות יהודית ישראלית, החברה בישראל, מנהיגות ועוד; וכן ברכישת מיומנויות של העברת תוכן, עמידה מול קהל, הובלת קבוצה ועוד.

הורים מורים

זו כבר מסורת של למעלה מעשר שנים... אחת לחודש נפגשים הורים ומורים לחוויה לימודית משותפת - ניפגש בחדרים - בית מורשה בריאלי - ללימוד של טקסטים מהמקורות, טקסטים חדשים וטקסטים פנימיים שלנו, שבהם עולות לדיון שאלות ערכיות ואנושיות.

סדנה הנחיית קבוצות

בביה"ס הריאלי מתקיימת מתכונת ייחודיות בה כל כיתה מתחלקת לשתי קבוצות, וחונך מלווה כל קבוצה משך כל שנות הלימודים בביה"ס. מפגשי הקבוצה מאופיינים בשיח פתוח בנושאים כלליים או סביב נושא מוגדר.

במהלך השנתיים האחרונות העבירו מנחי מרכז "חדרים – בית מורשה בריאלי" סדנאות לפיתוח יכולת הנחיית דיון בקבוצה. בסדנאות, שהתקיימו בסניפים השונים של בית הספר הריאלי, נלמדו עקרונות מעולם הנחיית הקבוצות, והוקנו כלים מעשיים היכולים להיות לעזר לכל חונך ולכל מורה.

שולחנות
מפגש תלמידים ומנחה סביב נושא או יום מיוחד בשנה - ללמידה והעמקה ולדיון ערכי.

קוראים בקפה - לומדים לפני הלימודים.

"קוראים בקפה" הוא בית מדרש פתוח בבית בירם, החטיבה העליונה של בית הספר הריאלי. אחת לשבוע, מוקדם בבוקר, תלמידים ומורים נפגשים ללימוד שבמרכזו טקסט מארון הספרים היהודי-ישראלי, וממנו ואליו מתפצלים שבילים העוברים דרך מחוזות השירה העברית, ספרות העולם, פילוסופיה כללית, חברה ועוד. המשתתפים לוקחים חלק בדרך מתמשכת המחברת בין תוכן לתהליך, פיתוח אישי והשראה. לכל נושא מקדישים מפגש אחד, לעתים הלימוד מתפרש למפגשים נוספים, ובכל מקרה נפרדים אחרי העמקה משותפת בלימוד אמיתי ומעורר מחשבה, וכל זה עוד בטרם התחיל יום הלימודים.