Elijah's Sanctuary

רקע

הסיפור של מרכז חדרים מתחיל בשנות ה-50, כשביקשה עמותה חיפאית, "היכל אליהו" (על שם אליהו הנביא) להקים בית כנסת גדול על רכס הכרמל, מעל למקדש הבהאי, כך שהבא לחיפה בדרך היום, יראה לנגד עיניו את דו הקיום החיפאי. הפרוייקט אמנם לא יצא לפועל, אך חברי העמותה המשיכו לחלום על תרומה שתאפשר נוכחות רחבה לתרבות היהודית בחיפה.

כ40 שנה מאוחר יותר, נוצרה הגיע ההזדמנות להקים מרכז לתרבות יהודית ישראלית בחיפה בשיתוף עם בית הספר הריאלי העברי. בניין חדש ויפהפה הוקם בקמפוס של ריאלי אחוזה, ושותף שלישי, בית מורשה, הצטרף למקום בכדי לנהל אותו בפועל, וכדי לבנות מסגרות ותכנים איכותיים שיתאימו לו.

בתחילת 2017 נערך תהליך תכנון אסטרטגי בעזרת חברת ייעוץ המתמחה בנושא. למקום נבחר השם : "מרכז חדרים", והשקתו הרשמית עם סיום הבעיה, בספטמבר 2017. לאחר שנתיים של פעילות, באוגוסט 2019, נפרד בית מורשה מהשותפות, ובמקביל נבחר דני שטיינר לנהל את המקום.