החזון

מרכז חדרים ייצור, יטפח ויתמוך בעשייה משמעותית בתחום התרבות היהודית ישראלית.
המרכז יעודד את תושבי חיפה והצפון בני גילאים שונים להשתתף בפעילויות המרכז.
מרכז חדרים הוא בית לכל הדעות: הפעילויות במרכז תהיינה תמיד באווירה פתוחה ומקבלת,
שתעודד את ציבור המשתתפים לפתח לדיאלוג עם עצמם ועם זולתם.

מאין נובע הצורך?

ההפרדה במערכת החינוך, בין החינוך הממלכתי, הממלכתי דתי והחרדי, הפוליטיזציה של המערכת הדתית – במיוחד פעילות הרבנות הראשית, והשיח הקשה והמורכב מעל דפי העיתון, מול מסכי הטלויזיה, ובעמודי הפייסבוק יצר תחושה של זרות, וניתוק מהתרבות והמסורת היהודית. כמו כן, מחקרים רבים הוכיחו, כי הידע וההכרות של הציבור החילוני והמסורתי עם ארון הספרים היהודי הוא דל ביותר.

לפני כעשרים שנה החל תהליך של הבנה ושל הכרה בציבוריות הישראלית החילונית והמסורתית, שיש "לקחת אחריות" על המסורת היהודית. חוקרים, רבנים, מחנכים ומובילי דעה כגון ד"ר רות קלדרון, הרב בני לאו, הרב מרדכי בר אור, הרב דני טרופר, אברהם אינפלד, הקימו מסגרות מיוחדות להוראה, ללימוד, שהיוו חוויה יהודית ישראלית חדשה לגמרי. מוסדות ומכונים כגון בית אביחי, עלמא, אלול, קולות, ובינ"ה פתחו קבוצות ללימוד בית מדרשי במגוון קולות, הפיקו תכניות, הצגות, הופעות והרצאות לקהל הרחב, בעיקר בתל אביב ובירושלים.

תהליך זה השפיע על מאות אלפי ישראלים באופן משמעותי ורחב, והם החלו להשתתף  תדיר בפעילויות אלו בדרכים רבות, וגילו יחס חיובי יותר כלפי ארון הספרים היהודי. נכונות לעיסוק מעמיק יותר, התמודדות עם הזהות היהודית האישית של כל אחד ואחד, וקבלה רחבה יותר של הזרמים השונים הנפוצים ביהדות זמננו.

גם חיפה על המפה!

לראשונה, נוצר גם בחיפה מקום המוקדש כולו לנושא משמעותי זה.
מרכז חדרים מצטרף בגאווה לאחיו הגדולים בירושלים ובתל אביב ובונה מרכז ייחודי המתאים לקהל ולקהילה החיפאית.
מטרתו של מרכז חדרים היא כפולה: לחשוף את הקהל לעושר של התרבות היהודית ישראלית ולארון הספרים היהודי, ולהציג בפני הציבור החיפאי את חשיבותה של הפעילות ואת העניין שבעטיו שווה לצאת מהבית ולהשקיע זמן ומאמץ בנושא.
הציפייה היא שהקהל יגלה את היופי, החכמה, ורוחב היריעה של אוצרות היהדות ויהפוך לפעיל ומתעניין בתכנית העשירה שהמרכז מציע.