חדרים – בית לתרבות יהודית ישראלית

מרכז חדרים הוא בית שוקק חיים לתרבות יהודית ישראלית.
חדרים הוקם במטרה לגבש סביבו את החברה החיפאית לגווניה וליצור תרבות משותפת סביב אוצרות הרוח, הדעת והתבונה, תוך מענה לאתגרים הערכיים, הרוחניים והתרבותיים בני זמננו. מגוון רחב של פעילויות תרבות ורוח צומח מתוך ההוויה העירונית של חיפה, מתכנס במרכז חדרים מהדהד בין כתליו ומשם שב ויוצא להעשיר ולהפרות את רוח העיר.

מרכז חדרים הוא פרי שיתוף פעולה בין היכל אליהו, בית הספר הריאלי ובית מורשה.

היכל אליהו

היכל אליהו

עמותת "היכל אליהו" נוסדה בתחילת שנות ה-50 ע"י האגודה לאספקת מים על הר הכרמל, בראשותו של יקותיאל בהרב.
חזון העמותה היה הקמת בית כנסת ומרכז מורשת ע"ש אליהו הנביא, על הר הכרמל שהיה מקום מושבו ופועלו. טעם נוסף היה להעניק ייצוג הולם למורשת היהודית אל מול המקדש הבהאי על נופיו של הר הכרמל, כך שכל הבאים לחיפה בדרך הים יוכלו להתפעל משני המבנים.
לאורך השנים הלך ופחת הצורך בהקמת בית הכנסת במקום שיועד לו – כמות האנשים שהגיעו לחיפה דרך הים ירדה , ובאזור הוקמו מספר בתי כנסת אחרים.
לאור זאת החליטו חברי העמותה לוותר על הרעיון המקורי, ולחפש מטרה הולמת אחרת שתגשים את מטרות העמותה – קידום והקניית ערכים יהודיים וציוניים ברוח מורשת ומסורת ישראל, וקירוב לבבות בין דתיים לחילוניים.
בין הפרויקטים שנבחרו הייתה גם הקמת מרכז לימוד בבית הספר הריאלי באחוזה, אשר ישמש בית מדרש ומרכז לתרבות ויצירה יהודית ישראלית על בסיס ערכים אנושיים. היכל אליהו הוא מוקד לפעילות חינוכית יהודית וציונית של הקניית ערכים לסובלנות, לקבלת אחריות ולמעורבות חברתית ברוח מורשת תרבות ישראל.

ביה"ס הריאלי העברי בחיפה הוא מוסד חינוכי עצמאי (וחל"ץ). תלמידינו, המתקבלים לביה"ס בתהליך של מיון ובחירה, נהנים ממסלול חינוך רצוף מגן ועד י"ב, ומתחנכים לאור חזון ביה"ס: "להיות מוסד חינוכי איכותי, מוביל ומתווה דרך, המכוון את תלמידיו להיות בני אדם, מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית".

מאז היווסדו בשנת תרע"ד (1913) על רקע "מלחמת השפות" והדרישה לייסד בית ספר ריאלי שיהיה כולו עברי – התפתח ביה"ס לאורם של מאורעות מרכזיים ביישוב היהודי ובמדינה תוך שהוא משמש חלוץ ומצפן בעשייה החינוכית בישראל. בין המפעלים החינוכיים ש"נולדו" אצלנו ואומצו על ידי משרד החינוך ניתן למנות את ייסוד הצופים, הגדנ"ע, "השירות הלאומי", ה"מחויבות האישית", ה"חיבור השנתי", "חברת התלמידים" מקצועות האזרחות, המזרחנות ועוד.

כיום מונה ביה"ס כ-4,000 תלמידים בשישה סניפים וכ-500 אנשי סגל, כ-80 מתוכם בוגרי ביה"ס.