מבטים רעננים על המגילה בהנחיית הרבה נעמה דפני קלן ומרצים אורחים. על מגילת רות במדרש ובספרות, קריאה ספרותית וקריאה פמיניסטית, עם מיטב המרצים
מדרשי התנחומא הם אוצר בלום של הוויית החיים של יהודי ארץ ישראל וסביבתה התרבותית, שהתפזר ונפוץ לכל עבר. מדי שבוע נאיר פן נוסף של המדרש רב הפנים, ומחזיר לחיים את הדרשות בבית הכנסת בעת העתיקה. ד"ר משה לביא מרצה לתלמוד ומדרש בחוג לתולדות ישראל, ראש שותף של המרכז לחקר הגניזה הקהירית באוניברסיטת חיפה, ועומד בראש תחום ספרות חז"ל בחברה האירופאית לחקר המקרא.
פגישה אישית עם בית המדרש ועם חז"ל נכיר את דרכי החשיבה התלמודית, השפה והמונחים הבסיסיים, את גיבורי הסוגיות מההלכה ומהאגדה, ואת השפעתם על התרבות היהודית לדורותיה. מתאים לאלה הנפגשים עם התלמוד לראשונה ואלה שיש להם רקע קודם. הרבנית מיכל כהנא בסדרת מפגשים שתשודר בזום.
מרכז חדרים ואוניברסיטת חיפה בסדרת הרצאות על מוסיקה ועם ישראל - נקודות מפגש בין מוסיקה ותולדות עם ישראל עד ימינו. נשאל מהי מוסיקה יהודית ומתי התפתח המושג; נסקור את התפתחות המוסיקה היהודית בראשית המאה העשרים כחלק מההתעוררות הלאומית, ואת מקומה של המוסיקה בתרבות העברית החדשה ובתרבות הישראלית; נבחן את מקורותיה של המוסיקה הישראלית, תהליכים והשפעות, מפגשים תרבותיים והשפעתם של אירועים היסטוריים וחברתיים ועוד.

Whether you have experience learning or you’re new to this adventure, join us for “A Date with the Talmud”, a weekly (zoom) meeting to explore, dive-in, question, wonder and even smile with the Talmudic heroes, language, terminology, challenges, wisdom and culture. With Rabbanit Michal Kohane.

מרכז חדרים, אוניברסיטת חיפה ומעבדת אליהו - מעבדת מדעי הרוח הדיגיטליים בחוג לתולדות ישראל, בסדרת הרצאות על שילוב הדיגיטל וארון הספרים היהודי, על כלים מחקריים ותגליות מרתקות הודות לחידושים טכנולוגיים. מרכז ומנחה ד"ר משה לביא.
הזדמנות להיכרות בלתי אמצעית עם כתביהם של הפילוסופים הגדולים מהעת העתיקה ועד ימינו, בסדנת קריאה ועיון עם איש ההגות והחינוך פרופ' ישעיהו תדמור

קוראים וכותבים תנ"ך. בואו לקרוא, לכתוב, לשמוע ולהרחיב דעת. עם תהלה קארו