עורי שפת עבר
תערוכה בחדרים

על קירות מרכז חדרים הוצגה תערוכה מיוחדת במינה של אגודת המאיירים בישראל, ובה איורים של מאיירים ישראלים לשירי משוררים עבריים.