כינוס ראשון של קוד פתוח

כינוס ראשון של קוד פתוח התקיים במרכז חדרים.מפגש של פעילים מתחומים שונים, ליצירה משותפת משמעותית ומשפיעה.